خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

تقویم کاشت ارقام زراعی فارس

  • ۴۴۸۹
تقویم کاشت ارقام زراعی فارس

در کشاورزی و به ویژه بحث زراعت و کشت صیفی جات و سبزیجات، توجه به چند نکته باعث کاهش خسارت، کاهش آفات و بیماری ها، افزایش کیفیت و کمیت محصول و به دنبال آن افزایش سود و سرمایه می شود. اگر بدانیم کدام محصول را، در چه فصلی، در چه منطقه آب و هوایی و با کدام نوع رقم آن، کشت کنیم، کمک شایانی به خود و محصولمان کرده ایم.

برای مثال زمان کاشت انواع کلم در استان فارس، ماه های اردیبهشت، خرداد، مهر، آبان، آذر و دی، بهمن و اسفند است، که اگر در ماه های دیگر کشت شود، باعث کاهش جوانه زنی یا کاهش رشد رویشی یا کاهش گلدهی یا سرمازدگی و گرمازدگی و ... غیره می شود. در مثالی دیگر، هندوانه را در مناطق جنوبی استان، در فرورین ماه، می توان در شهر های فسا، کازرون، ممسنی، جهرم، داراب، رستم، زرین دشت، سروستان، شیراز، خرامه و فراشبند کشت کرد.

زمان مناسب کشت، رقم مناسب، شهر و منطقه مناسب کشت محصولات خیارسبز، گوجه فرنگی، طالبی، بادمجان، انواع کلم ها، هویج، کاهو و سبزیجات برگی، کرفس، شلغم، ترب، انواع فلفل، هندوانه و پیاز، لوبیا سبز و باقلا را در ویدیو زیر ببینید:

ابزار وبمستر