• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آشنایی با گیاه بیدمشک

  • ۵۴۲
آشنایی با گیاه بیدمشک

بیدمشک درخت یا درختچه ای است دوپایه، از خانواده بیدها که بومی ایران است. این گیاه جهت رشد به آب و هوای معتدل نیاز دارد. خاک آن نیز باید حاصل خیز و مرطوب باشد، زیرا خاک های خشک و قلیایی و خیلی سنگین را نمی پسندد. اما گستره خاکی قابل کشت برای آن، خاک های سبک شنی تا خاک های سنگین است که در PH های خنثی، رشد بهتری دارد.

نیاز نوری آن نیز باید به طور کامل برآورد شود، اما در مکان های نیمه آفتاب نیز می تواند رشد کند. بهترین روش تکثیر آن، قلمه چوب است. هر چند که با بذر نیز می توان آن را تکثیر کرد، اما قدری زمان می برد. برگ های درخت نر و ماده در این گیاه، اندکی متفاوت است. برگ های درخت ماده، پهن تر و بیضی ترند. در بیدمشک گل ها قبل از برگ ها جوانه زده، گل آذین ها از نوع سنبله بوده و گرده افشانی در آن، به وسیله باد و حشرات و به ویژه زنبورها انجام می شود.

یکی از گونه های آن، که دارای گل های زرد کمرنگ با گل آذین های سنبله یا به اصطلاح دم گربه ای است، جهت استخراخ اسانس و عرق مورد استفاده قرار می گیرد. از گل ها(شاتون ها) درخت نر این گیاه، در عرق گیری استفاده می شود که به عرق بیدمشک معروف است. عرق بیدمشک، خواص فروانی دارد که از مهمترین آن ها می توان به رفع عطش و گرمازدگی اشاره کرد. زیرا این عرق دارای طبع سرد و خنک است و در رفع عطش و گرمازدگی موثر است. اما برای زنان باردار و کودکان زیر دوسال توصیه نمی گردد.

ابزار وبمستر