• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کشت خیار گلخانه ای

  • ۱۴۵
کشت خیار گلخانه ای

نوع خاک، شرایط اسیدیته، ای سی و غیره در گلخانه ها قابل اصلاح می باشد ولی برای توفیق کامل به چند شرط اساسی زیر نیاز است :

1 -فعالیت در گلخانه بسیار دقیق و احتیاج به حضور مستمر دارد، افرادی که بخواهند فقط با سرمایه گذاری به تولید کافی برسند و خود نظارت برتولید نداشته باشند موفقیت خود را از دست خواهند داد. 

2 -در اقلیم نیمه سردسیر، احتیاج مبرمی به سیستم های گرم کننده وجود دارد تا بتوان در فصل مورد نظر به تولید پرداخت ولی در پاره ای مناطق گرمسیری کشور بدون این سیستم نیز تولید می تواند ادامه داشته باشد. 

3 -استفاده از سیستمهای آبیاری قطره ای درکاهش رطوبت هوای موجود در فضای گلخانه و کنترل دمای خاکی اثرات مثبتی بر جای می گذارد. 

4 -سستم های تهویه جهت خروج رطوبت اضافی نقش عمده ای در سلامت محصول خواهد داشت. 

خیار به عنوان یکی از انواع محصولاتی که می توان در گلخانه پرورش داد توضیح داده خواهد شد:

خیار گیاهی است یکساله، از خانواده کدوئیان و نام علمی آن کوکومیس

ساتیووس می باشد. برگ بوته خیار نسبتا کوچک و رنگ آن سبز روشن است.

گلها نر یا ماده هستند که روی یک پایه قرار دارند یعنی گیاه خیار، یک پایه است. تعداد گلهای نر همیشه زیادتر از گلهای ماده بوده و قبل از گلهای ماده ظاهر می شود. متخصصین خیار را بین فصل های خنک قرار می دهند و بیشتر در بهار و پاییز کشت میشود.گرمای زیاد باعث از بین رفتن بوته آن می شود.

از نظر هزینه تولید ، مناسبترین منطقه برای کشت خیار گلخانه ای منطقه ای است که زمستان ملایم داشته باشد و در فصل سرد بتوان فقط با استفاده از انرژی آفتاب و بدون احتیاج به گرمای مصنوعی ، حرارت کافی برای رشد خیار را در داخرگلخانه فراهم نمود. 

در مناطق جنوبی ایران مانند خوزستان ، جیرفت و جنوب استان فارس این شرایط فراهم است و تعداد روزهای سرد و یخبندان ، زیاد نیست. اگر چند روزی هم هوا سر باشد، رشد بوته خیار موقتا کاهش یافته یا متوقف می شود . و پس از گرمشدن هوا به حال عادی بر می گردد. بدیهی است در این مناطق اگر هوا سرد باشد، به خصوص شبها وسیله ای برای گرم کردن گلخانه تعبیه شود. بوته های خیار به مراتب بهتر رشد کرده و محصول زودرس تر ، مرغوب تر و با فراوانی تولید می شود. 

عامل محدود کننده در جنوب ایران کوتاه بودن فصل سرد است و عملا نمی توان بیش از حدود 4 ماه پوشش پلاستیکی را روی گلخانه نگه داشت . بعد ها از این مدت با اینکه بوته های خیار در بهترین وضعیت تولید قرار دارد هوا در گلخانه به شدت گرم می شود و باید پوشش پلاستیکی را کنار زد.

ضد عفونی خاک در گلخانه هایی که هر ساله مورد بهره برداری واقع می شود امری ضروری به نظر می رسد ، در غیراینصورت خاک آلودگی قارچی یافته و مشکلات عدیده ای را بوجود خواهد آورد . برای ضد عفونی خاک باید با استفاده از مواد

شیمیایی و غیر شیمیایی توصیه شده استفاده نمود : 

- ضد عفونی خاک بوسیله حرارت 

- ضد عفونی خاک با مواد شیمیایی (متیل بروماید)

محاسن استفاده از نشاء خیار:

1 -با توجه به ارزش بذور دو رگ به خصوص انواع گلخانه ای مصرف بذر را به حداقل می رساند . 

2 -رشد سریع نشا پس از انتقال به زمین اصلی به دلیل عدم جابجایی ریشه ها بدون هیچگونه صدمه ای خواهد یافت . 

3 -دستیابی به محصول زودرس به دلیل آن که در شاسی تولید نشاء امکان رسیدگی و تنظیم درجه حرارت و رطوبت وجود دارد و در رشد سریع بذر دوره تولید را کوتاهتر می نماید . 

4 -به دلیل نشای سالم مزرعه ای یکنواخت خواهیم داشت که مسلما تولیدی بالاتر و عرضه ای بیشتر می گردد.

بستن بوته:

با ظهور 4 برگ حقیقی گیاهچه، ساقه باید به نخهای آویزان شده از سقف بسته شود. بوته ها در یک جهت به دور نخ کنفی پیچانده شده و هر چند روز یکبار تجدید خواهند شد ، در غیر اینصورت ساقه خم شده و پس از زمانی کوتاه برگرداندن. آن باعث خسارت به قسمتهای میوه دهنده انتهایی گیاه خواهد شد.

کود دهی خیار:

خیار گلخانه ای به کود زیاد و متناسب احتیاج دارد زیرا مقدار محصول گلخانه در واحد سطح به مراتب از هوای آزاد بیشتر است. بنابراین مواد غذایی موجود در خاک خیلی زود توسط بوته های خیار جذب و مصرف می شود.

کود های ازت، پتاس، منیزیوم، فسفر و آهن، بنا به نیاز گیاه، باید به آن داده شود.


ابزار وبمستر