• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

کائولین و کاربرد آن در باغداری

  • ۷۷
کائولین و کاربرد آن در باغداری

کائولین پوشش ذره ای معدنی کاملاً تصفیه شده با ظاهری سفید رنگ است. حلال سوسپانسیون این ماده، آب بوده که پس از قرار گرفتن در معرض هوا، تبخیر و کائولین سفید با تخلخل زیاد به عنوان محافظ روی سطح برگ و میوه ها باقی می ماند.

کائولین یک پوشش ذره ای کارا با ویژگی های منحصر به فرد است. این ترکیب از نظر شیمیایی بی اثر بوده و قطر ذرات آنها کمتر از 2 میکرومتر است. طوری فرموله شده که قدرت پراکندگی بالایی داشته و میتواند پوشش یکنواختی ایجاد نماید. 

پوشش ایجاد شده توسط این ماده منفذدار بوده که در تبادل گازی برگ اختلالی بوجود نمی آورد.هم چنین اشعه فتوسنتزی را از خود عبور داده، اما تا حدودی مانع از عبور اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش می گردد. کائولین باعث تغییرات رفتاری در حشرات و پاتوژن ها میشود و به راحتی از روی محصولات شسته میشود. به طوری که در گزارش های علمی به کاربرد کائولین برای مبارزه با تنش گرما در زیتون و سیب اشاره شده که دلالت بر کاربردی بودن این ماده برای مقابله با تنش گرما است. 

بر این اساس، کاربرد این ماده می تواند به عنوان راهکار پیشنهادی کوتاه مدت در مبارزه با تنش گرما، برای مرکبات مطرح گردد. از این رو برخی باغداران مرکبات در مناطق مرکزی و جنوب کشور برای مقابله با چالش گرما در نهال های جوان مرکبات (4 الی 5 ساله)، کائولین 4 تا 5 درصد استفاده می نمایند که به منظور جلوگیری از گرفتگی نازل، قبل از آماده سازی محلول، الک کردن پودر کائولین توصیه گردید. 

با توجه به غیر یکنواخت بودن محلول کائولین در حلال آب (حالت سوسپانسیونی)، به کارگیری سمپاش های دارای سیستم همزن و استفاده از ترکیبات همراه همچون صابون محلولپاشی میتواند، بر پراکنش و نشست بهتر کائولین روی برگ ها موثر باشند. زمان مصرف کائولین نیز در مرحله ای که برگ ها به حداکثر اندازه خود رسیده ولیکن هنوز خشبی نشده اند، عنوان می گردد. 

این محلول پاشی 2 بار در طول فصل گرما با فاصله 10 روز، باید انجام گیرد. رعایت نکات ایمنی در زمان محلول پاشی کائولین، همچون به کارگیری ماسک، عینک و لباس های پوشیده (سر و دستها) نیز از مورادی بوده که کاربران باید مورد نظر قرار دهند

ابزار وبمستر