• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

روش هایی برای مبارزه با انواع شپشک ها

  • ۹۸
روش هایی برای مبارزه با انواع شپشک ها

گیاهان مورد حمله: 

مرکبات و سایر درختان و نباتات(اکثر گیاهان)

تعداد نسل در سال: 3 تا 4 نسل در سال

زمستان گذرانی: در شرایط مناسب به صورت تمام مراحل (تخم، پورگی و یا حشره کامل)

مبارزه بیولوژیکی: استفاده از کفشدوزک کریپتولموس

مبارزه زراعی: 

1_ پرهیز از آبیاری و کوددهی زیادی (شپشک های آرد که به گیاهانی که دارای مقدار بالایی نیتروژن در سطح برگ ها هستند و گیاهانی که دارای بافت آبدار باشند بیشتر حمله میکنند.)

2- استفاده از فشار باد و یا آب روی ساقه های قوی برای کم کردن تعداد شپشک ها 

3- شستشوی مرتب گیاه مانع از آلودگی مجدد گیاه می شود.

مبارزه شیمیایی: 

زمان استفاده از کنترل شیمیایی زمانی است که جمعیت حشره بسیار زیاد و در حد بحرانی برای گیاه است. 

به دلیل اینکه مورچه ها از شپشک ها در برابر دشمنان طبیعی نگهداری می کنند و برای اینکه دشمنان طبیعی بتوانند شپشک ها را کنترل کنند، باید مورچه ها را از بین برد. (استفاده از صابون های تشکیل شده از نمک پتاسیم و یا اسید چرب، استفاده از عصاره سیر یا فلفل، استفاده از کنفیدور و موونتو)

ابزار وبمستر