• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

مگس انجیر

  • ۵۹
مگس انجیر

مگس‌ها برای مدت چند روز از مواد مختلفی از قبیل ترشحات شیرین سایر حشرات به خصوص شپشک مومی انجیر، پاپوش گل‎های موجود در باغات و هم‌چنین در اواسط فصل از آب‌ میوه‎های رسیده انجیر تغذیه کرده و از لحاظ جنسی بالغ می‌شوند. حشرات کامل از اواخر اردیبهشت ماه به بعد ظاهر می‌شوند. حشرات ماده پس از بلوغ جنسی جفت‌گیری کرده و تخم‌ها را در ناحیه نهنج میوه انجیر قرار می‌دهند. تخم‌ریزی معمولاً در هفته آخر اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد.  

لاروها همیشه از نظر اندازه متفاوت بوده و مربوط به دو نسل مختلف می‌باشند. تخم‌ها پس از تقریباً ۵ روز باز شده و لاروها اغلب در اطراف نهنج میوه باقی مانده و تغذیه می‌کنند. تغذیه لاروها حدود ۲ – ۳ هفته طول کشیده و پس از آن معمولاً میوه‌های آلوده ریزش می‌کنند. لاروها در این موقع میوه را ترک کرده و درون خاک در عمق ۵- ۱۰ سانتی‌متری به شفیره تبدیل می‌شوند. 

در فصول بهار و پاییز رشد و نمو لاروی در مدت ۲۵ روز و در تابستان در مدت تقریباً ۱۵ روز تکمیل می کنند. دوره رشد و نمو یک نسل در فصول بهار و پاییز بین ۳۵- ۴۰ روز در تابستان در حدود ۳۰ روز طول می‌کشد

روش های کنترل:

جمع آوری و سوزاندن میوه های آلوده از زیر درختان در کاهش جمعیت اثر قابل توجه دارد. هم چنین محلول پاشی با سم دیپترکس (تری کلورفن )یک و نیم در هزار.

ابزار وبمستر