• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

روش های کنترل جرب سیب زمینی

  • ۷۴
روش های کنترل جرب سیب زمینی

احتمالا تمامی کشاورزان سیب زمینی کار این بیماری را دیده اند:

✅یک بیماری باکتریایی که در خاک های قلیایی و در زمین های با سابقه کشت هویج، تربچه، شلغم و سیب زمینی فعالیتش بیشتر است.

✅در مناطق مختلف با نام های اسکب، چیچک، یا جرب شناخته می شود و علاوه بر بازارپسندی محصول، انبار داری آن را به شدت کاهش می دهد.

✅برای جلوگیری از ایجاد اسکب می توانید قبل از کاشت، گوگرد را همراه پتاس و فسفات به خاک اضافه کنید.

✅مصرف یک تا دو نوبت گوگرد مایع در طول فصل زراعی نیز در کاهش جمعیت باکتری و خسارت آن اثر مثبت دارد. توجه شود که مصرف بیش از حد گوگرد برای سلامتی مصرف کنندگان محصول شما زیان آور است.

✅مصرف یک نوبت سولفات منگنز و سولفات آمونیوم در طول فصل زراعی در کاهش خسارت اهمیت ویژه ای دارد.

✅همانطور که خشکی زمین در توسعه بیماری موثر است، آبیاری بیش از حد نیز باعث توسعه بیشتر بیماری می گردد.

✅مصرف یک نوبت هیومیک اسید نیز باعث کاهش فعالیت باکتری و شادابی گیاه می گردد.

✅مصرف کودهایی مانند نیترات کلسیم و کلسیم بر نیز در کاهش خسارت و ترمیم پوست موثر است.

ابزار وبمستر