• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

مثال هایی از کشت مخلوط

  • ۶۰

گیاهانی مانند سیر، فلفل، پیاز و ریحان را می توان بین گوجه فرنگی ، هویج یا هر محصول دیگر با وجود فضا و نور کافی کاشت.

 کشت حبوبات با غلات زمستانه و گیاهانی مثل ذرت و پنبه نیز انجام می شود. با توجه به پوشش های گیاهی و محصولات زراعی از گیاهان و درختان مختلفی در کشت مخلوط استفاده می کنند.

برای مثال در شهرستان جهرم استان فارس، با توجه به مساعد بودن شرایط کاشت انواع نخل و مرکبات، این دو درخت را به صورت های ردیفی کشت مخلوط، می کارند


ابزار وبمستر