• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

گاوزبان، موثر در کاهش تب و سرماخوردگی

  • ۵۴
گاوزبان، موثر در کاهش تب و سرماخوردگی

گاوزبان یا براگو یک گیـاه یـک سـاله، متعلـق بـه خانواده گل گاوزبان می باشد. این گیاه در ایران دارای دو گونه با نام های گل گاوزبان ایرانی و گل گاوزبان اروپایی (براگو) است. گل های گاوزبان ایرانی، کمی درشت تر از گل های گاوزبان اروپایی است و از نظر خواص نیز اندکی با هم متفاوتند.  

اخیراً این گیاه به عنوان منبع گاما اسید لینولنیک، که یک اسید چرب پرارزش می باشـد،مورد توجه قرار گرفته است. مقدار روغن این گیاه حـدود40-30 درصد است که حدود 30-20 درصـد آن را گامـااسید لینولنیک تشکیل می دهد.

گاما اسید لینولنیک در داروسازی برای کنترل بیماری هـای قلبی، دیابت و التهاب مفاصـل اسـتفاده مـی شـود.

از خواص دیگر این گیاه می توان به داشتن طبیعت گرم، ادرار آور بودن، پایین آورنده تب در بیماری مثل سرخک و کرونا اشاره کرد. همچنین دمنوش این گیاه در زمان سرماخوردگی و فصل سرما می تواند مفید واقع شود. 

از آن جایی که این گیاه حاوی ماده ای به نام آلکالوئید است، مصرف مکرر و زیاد آن توصیه نمی شود.


ابزار وبمستر