• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز (تاسیس: 1393)

فواید یخ زدن خاک در زمستان

  • ۷۳
فواید یخ زدن خاک در زمستان

یخ زدن خاک سبب بهبود خصوصیات فیزیکی خاک می ‌شود:

️یخ زدن آب در طول فصل زمستان بین دو تا سه مرحله صورت می‌گیرد و بهترین زمان برای این کار در شرایطی است که دمای هوا حدود منفی 7 درجه سانتیگراد باشد.

️باید توجه داشت که دما کمتر از منفی 10 درجه سانتیگراد نباشد که به درخت آسیب برساند. 

️در مجموع دما باید زیر صفر درجه و از منفی 10 درجه سانتیگراد کمتر نباشد.

️این کار دارای محاسن زیادی مانند از بین بردن تخم و لاور انواع حشرات و بیماری‌های گیاهی است.

️یخ زدن سبب انبساط و افزایش حجم خلل و فرج خاک و در مجموع بهبود خصوصیات فیزیکی خاک نیز میشود.

ابزار وبمستر