• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

خلاصه عملیات پس از برداشت میوه در باغ

  • ۶۹
خلاصه عملیات پس از برداشت میوه در باغ

خلاصه عملیاتی که باغدران عزیز در پاییز و پس از برداشت محصول  بایستی انجام دهند:

✅ تا زمانیکه برگ ها سبز بوده و فعال هستند، حدالامکان یک نوبت آبیاری و  محلولپاشی با ترکیب فروت ست (N-Zn-B) در باغات میوه

سپس:

1️⃣حذف شاخه های شکسته و بیمار و رسیدگی به بهداشت باغ مثل جمع آوری  برگ های خزان شده و میوه های زمین ریخته.

✅ علاوه بر موارد فوق، تدابیری جهت جلوگیری از آسیب جوندگان و سرما، احتمال پیوند درختان، آماده سازی زمین جهت کاشت احتمالی، مبارزه با علف های هرز و شروع تعمیرات و نگهداری ادوات کشاورزی.

2️⃣ پیچیدن دور درختان با گونی یا پیش خرما برای جمع آوری فرم زمستان گذران آفات.

3️⃣ سمپاشی با ترکیبات مسی مثل اکسی کلرور مس در هنگام ریزش ۷۰ درصد برگها (در سیاه درختان) جهت پیشگیری از بیماری های گیاهی

✳️باغ صرفاً شامل درختان نمیشه 

ادوات هم بخش مهمی از باغ هستند که بایستی تدابیر لازم انجام گردد مثل:

3️⃣تخلیه لوله ها و سیستم فیلتراسیون جهت جلوگیری از یخ زدگی - سرویس کامل ادوات از جمله ضد یخ- ترموستات 

کم کردن درجه غلظت روغن موتور-

گریسکاری ادوات-سرویس علف زنها- آماده کردن اره موتوری ها و ادوات هرس و کلیه ادواتی که در فصل رشد آتی  مورد استفاده هستند مثل روتیواتور و ....

ابزار وبمستر