• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

چای ترش یا چای مکی

  • ۶۱
چای ترش یا چای مکی

چای ترش، متعلق به خانواده Malvaceae (پنیرک) و بومی آفریقابوده در تمام مناطق استوایی و گرم کشت می شود و به عنوان گیاهی دارویی مورد توجه است.

این گیاه دو منظوره است که به منظور استفاده خوراکی (کاسبرگ) و با استفاده از الیاف یا چوب، یاهر دو نوع مورد کشت و کار قرار می گیرد.

از برگ آن به عنوان سبزی خوراکی، از دانه های آن به عنوان یک منبع غنی از پروتئین و از کاسبرگ های آن برای تهیه نوشیدنی های مختلف، بستنی، شکلات و کیک استفاده می شود. 

کاسبرگ چای ترش به عنوان دارو قابلیت استفاده دارد. کاسبرگ های چای ترش دارای اسیدهای آلی اگزالیک، مالتیک، سیتریک، تارتاریک و همچنین، ویتامین c، پروتیئن، مواد معدنی و آنتوسیانین می باشد. رنگ قرمز چای ترش به عنوان رنگ طبیعی در مواد غذایی، محتوای تغذیه ای برگ و خواص درمانی آن در کاهش فشار خون باعث افزایش روزافزون این گیاه دارویی در اروپا شده است.

ابزار وبمستر