• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

روش های تکثیر انار

  • ۴۳
روش های تکثیر انار

روش های تکثیـر انار:

آسان ترین و باصرفه ترین روش تکثیر انار در ایران از طریق قلمه می باشد. تکثیر انار از طریق بذر و همچنین به روش خوابانیدن، پیوند و پاجوش نیز امکان پذیر بوده و در بعضی از مناطق و یا در موارد خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

ازدیاد انار از طریق بذر صرفا برای کارهای تحقیقاتی انجام می شود. زیرا درختان حاصل از تکثیر بذری نمی توانند خصوصیات مادری خود را حفظ کنند.

مشخصات قلمه و زمان تهیه آن:

قلمه را باید از شاخه های 3 - 2 ساله بارده، درختان سالم و از ارقام مرغوب مورد نظر تهیه نمود. 

تهیه قلمه از شاخه های نرک مناسب نیست. گرچه این دسته از قلمه ها قدرت گیرایی بالاتری دارند، ولی درختان حاصل از آن ها کمبار خواهد بود. 

طول مناسب قلمه حدود 40 سانتیمتر و قطر آن می تواند از یک تا 3 سانتیمتر متغیر باشد. مناسب ترین زمان تهیه قلمه اواخر زمستان و در هنگام بیدارشدن جوانه ها می باشد. در این زمان جوانه ها قرمز رنگ هستند. البته در صورت وجود شرایط و امکانات مناسب برای کنترل سرمای زمستانه، تهیه قلمه و کاشت آن در اواسط پاییز نیز امکان پذیر است. قلمه را می توان در زمین اصلی و یا در خزانه کاشت. توصیه می شود ابتدا قلمه را در خزانه بکاریم و نهال های حاصل را در سال بعد به زمین اصلی منتقل کنیم.

ابزار وبمستر