• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

شرایط آب و هوایی مناسب انار

  • ۸۲
شرایط آب و هوایی مناسب انار
درخت انار میوه ای است گرمسیری تا نیمه گرمسیری که در نواحی ساحلی و مرطوب که به صورت درخت همیشه سبز می باشد ولی در نواحی خشک با زمستان های سخت، به صورت درخت خزان دار است. درخت انار به طور طبیعی در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی رشد می کند و به انواع خاک ها سازگاری نشان می دهد. گسترش سراسری درختان انار در کشور، به جز استان همدان، گواه بر این ادعاست. 
اما بیشترین سطح زیر کشت و تولید اقتصادی انار متعلق به مناطق حاشیه ای کویر، با تابستان های گرم وخشک می باشد.
انار در محدوده 41 درجه عرض شمالی و جنوبی گسترش دارد. حداکثر تا ارتفاع 1600 متری از سطح دریا رشد می کند و نیاز سرمایی آن با 200 تا 400 درجه حرارت بین صفر تا 7 درجه سانتیگراد تأمین می گردد. 
درخت انار به سرما حساس است و از سرماهای پایین تر از 15- درجه سانتیگراد در زمستان به شدت خسارت می بیند، به طوری که انارکاران مجبور به کف بر کردن درختان انار می شوند. 
درختان مسن و انارهای شیرین به سرما حساس ترند. سرمای بهاره هم موجب ازبین رفتن گل، برگ و سرشاخه های جوان انار می گردد. 
گرماهای شدید (بالاتر از 40 درجه سانتیگراد) نیز باعث خسارت به میوه و درخت انار می شود.

ابزار وبمستر