• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

علائم گیاه گرسنه

  • ۱۶۰
علائم گیاه گرسنه

اگر مقدار کافی از یک عنصر تغذیه ای، که گیاه به آن احتیاج دارد، در اختیار آن قرار نگیرد، علائم آن در ظاهر کلی گیاه و رنگ آن مشاهده می شود.

معمول ترین علامت ها عبارت اند از:

✔توقف رشد(گیاه کوچک باقی می ماند.)

✔برگ ها سبز کم رنگ و یا متمایل به آبی تیره، مایل به زرد و یا دارای نقاط یا نوارهای قرمز می شوند.

✔در هنگام برداشت کاهش محصول و یا عملکرد مشاهده می شود که گاهی شدید است.

✔علائم کمبود ممکن است با تغییر شرایط آب و هوایی ظاهر و یا ناپدید شود. 

✅باید دقت شود علائم کمبود با بیماری های ویروسی و قارچی اشتباه گرفته نشود.


ابزار وبمستر