• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نور مناسب باغ انار

  • ۱۰۲
نور مناسب باغ انار

درخت انار به نور کافی نیاز دارد و درختانی که در زیر درختان بزرگتر قرار می گیرند، فاقد تولید مناسب هستند.

اصولا شاخه هایی که فضای آزادتری داشته و از نور کافی برخوردارند، گل و میوه بیشتری تولید می کنند. به همین دلیل توصیه می شود که درختان انار در محل نور گیر و با فاصله مناسب کاشته شوند.

ابزار وبمستر