• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

آبیاری گیاهان در زمستان

  • ۸۵
آبیاری گیاهان در زمستان

گیاه در زمان خواب به آب خیلی کمی نیاز دارد.

هنگامی که گیاه در خواب زمستانی به سر میبرد، به آب خیلی کمتری نیاز دار. در حالی که در فصل رشد (بهار، تابستان و حتی پاییز) باید مرتبا آبیاری شود

علاوه بر این، در زمستان بارندگی بیشتر از سه فصل دیگر است بنابراین تا مدتی از بابت آبیاری گیاهان نگرانی زیادی وجود ندارد.

 با این حال باید توجه داشته باشید آبیاری گیاهانی که تازه کاشته شده اند بسیار مهم است بنابراین در هر فصلی که گیاه را کاشته اید باید به آنها آب بدهید.


ابزار وبمستر