• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

فواید کود کند رها

  • ۲۶
فواید کود کند رها


✅همانطور که در تصور مشاهده می کنید، کودهای کند رها باعث افزایش بیشتر ریشه و تراکم بیشتر گیاهان می شود.

ابزار وبمستر