• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کود 20 - 20 - 20 جنوبگان

  • ۱۹۳
کود 20 - 20 - 20 جنوبگان

✅کودی کامل با نسبت متعادل عناصر ازت، فسفر و پتاسیم و حاوی عناصر میکرو


✅دارای اســیدهای آلــی جهــت بهبــود عملکــرد و افزایــش مقاومــت گیاهان

دارای عصاره جلبک به عنوان محرک رشد


✅قابل مصرف جهت تمامی کشت های زراعی و باغی

فرمول بهینه با حلالیت بالا و جذب سریع از طریق محلول پاشی


✅قابل مصرف در سیستم های آبیاری نوین و تحت فشار


ابزار وبمستر