• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کاربرد روغن ولک در زمستان

  • ۹۷
کاربرد روغن ولک در زمستان

روغن ولک در سمپاشی زمستانه به منظور کنترل انواع کنه ها، شپشک ها، شته ها، پسیل، کرم های جوانه خوار و... استفاده می شود. 

✔️روغن ولک با ایجاد لایه نازک، تمام بدن حشره را احاطه نموده و با بستن منافذ تنفسی باعث مرگ حشرات میشود. 

✔️زمان مناسب استفاده از روغن ولک زمستانه یک هفته مانده به تورم جوانه و نیز در دمای معمولی ( یخبندان و یا زیاد گرم نباشد) سمپاشی شود.

- روغن ولک بصورت استاندارد حاوی 80 درصد پارافین  و 18 درصد آب و 2 درصد امولسییون فایر میباشند. 

✔️بعد از رقیق نمودن و پاشش روغن ولک به درختان، به سبب پارافین استاندارد بایستی روی تنه درختان مثل روغن جلا درخشنده شده و این حالت چندین روز پایداری داشته باشد.

✔️از کاربرد دیگر روغن ولک برای تامین نیاز سرمایی درختان پسته (30 تا40 در هزار) است ونیز برخی قارچ ها از جمله سفیدک سطحی در انگور و نیز در برخی موارد افزایش دوره خواب درخت اگر قبل از بیدار شدن مصرف شود! 

✔️جهت تهیه محلول سمپاشی نیز ابتدا روغن را در مقداری آب ( ترجیحا ولرم) حل کرده بعدا داخل تانکر سمپاشی که تا نصف آب دارد اضافه شود.

ابزار وبمستر