• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

ویژگی های روغن ولک با کیفیت

  • ۷۲
ویژگی های روغن ولک با کیفیت

✅ بعد از رقیق نمودن و پاشش روغن ولک به درختان، به سبب پارافین استاندارد بایستی روی تنه درختان مثل روغن جلا درخشنده شده و این حالت چندین روز پایداری داشته باشد. 

این باغات از چندین کیلومتر به خوبی قابل تشخیص هستند!

❌اگر بعد از پاشش نتوانید بین درختان سمپاشی شده با نشده فرقی قائل نشوید روغن ولک بی کیفیت می باشد.

✅توجه✅

✔️روغن ولک های پایه گازوئیلی با اینکه بر عامل هدف بی تاثیرند در چندین سال موجب پیری سریع و خشک شدن درختان میشوند!

روغن ولک به صورت مایع غلیظ و به رنگ کرم کم رنگ تا پر رنگ ( بسته به نوع پارافین) میباشد. 

❌روغن ولک های بی کیفیتی که حاوی امولسیون فایر مناسب نباشند، در گالن ته نشین میشوند. ( مایع و جامد از هم جدا میشوند) بایستی حالتی یکدست و همزده داشته باشد.

✔️روغن ولک قابلیت اختلاط با بسیاری از آفت کش ها را دارد ولی با قارچکش کاپتان، سموم گوگردی مثل سولفور، آبامکتین،  نبایستی اختلاط شود.

✅جهت تهیه محلول سمپاشی نیز ابتدا روغن را در مقداری آب ( ترجیحا ولرم) حل کرده بعدا داخل تانکر سمپاشی که تا نصف آب دارد اضافه شود.

ابزار وبمستر