• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مبارزه غیرشیمیایی با شپشک مرکبات

  • ۱۲۵
مبارزه غیرشیمیایی با شپشک مرکبات

✅استفاده از کنترل شیمیایی زمانی است که جمعیت حشره بسیار زیاد و در حد بحرانی برای گیاه است. 

✅به دلیل اینکه مورچه ها از شپشک ها در برابر دشمنان طبیعی نگهداری می کنند، برای اینکه دشمنان طبیعی بتوانند شپشک ها را کنترل کنند باید مورچه ها را از بین برد. 

✅استفاده از صابون های تشکیل شده از نمک پتاسیم و یا اسید چرب، استفاده از عصاره سیر یا فلفل، استفاده از کنفیدور و موونتو در این راه بسیار موثر خواهد بود.

ابزار وبمستر