• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

میزان مصرف روغن ولک

  • ۹۳
میزان مصرف روغن ولک

✅میزان مصرف روغن ولک در باغات، بین 1/5 تا 2 درصد می باشد. بیشتر از این مقدار، تا درصد در زمستان، هیچ آثار سوئی نداشته ولی باید از سم پاشی خالص روغن، اجتناب کرد. 

✅جهت تهیه محلول سم پاشی نیز،ابتدا روغن را در مقداری آب (ترجیحا ولرم) حل کرده بعد به تانکر سم پاشی که تا نصفه اب دارد، اضافه شود. 

ابزار وبمستر