خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

مبارزه زراعی با شپشک مرکبات

  • ۵۲۴
مبارزه زراعی با شپشک مرکبات

✅پرهیز از آبیاری و کوددهی زیادی (شپشک های آرد آلود که به گیاهانی که دارای مقدار بالای  نیتروژن در سطح برگ ها هستند و گیاهانی که دارای بافت آبدار باشند بیشتر حمله میکنند.)

✅استفاده از فشار باد و یا آب در روی ساقه های قوی برای کم کردن تعداد شپشک ها 

✅شستشوی مرتب گیاه مانع از آلودگی مجدد گیاه میشود.

ابزار وبمستر