• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

دانستنی های علف هرز

  • ۱۰۰
دانستنی های علف هرز

✅ علف‌های هرز نسبت به گیاه اصلی، رشد سریع‌تر، توقع کمتر و تعداد بذرهای بیشتری دارند.

✅ علف های هرز با گیاه اصلی بر سر منابع غذایی، آب و نور رقابت می‌کنند.

✅ ماندگاری و طول عمر زیادی دارند.

✅ از راه‌های مختلف مانند باد، آب، کود و بذرها وارد مزرعه شده و بذر آنها سال‌های زیادی در خاک زنده می‌مانند.

✅ علف هرز ممکن است در آن زراعت خاص بومی باشد و یا از زراعت دیگر وارد شده باشند.

✅ علف‌های هرز را برای مبارزه بهتر، دسته بندی می‌کنند: باریک برگان، پهن برگان

ابزار وبمستر