• استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 07154440981
  • مسئول فنی: مهندس حجت دهقانی
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کلینیک تخصصی و مرکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی دانش بنیان

سمینار مدیریت تغذیه باغ

  • ۶۸۶
سمینار مدیریت تغذیه باغ

این سمینار با همکاری خدمات کشاورزی باغبان جهرم و شرکت جنوبگان کرمان، با حضور جمعی از باغداران پیشرو شهرستان جهرم، در تاریخ سه شنبه 16 دی ماه 1399 هجری خورشیدی، از ساعت 10 الی 12 صبح در یکی از باغ های مرکبات بخش سیمکان برگزار گردید. در این برنامه دکتر صابری (رئیس بخش ترویج شرکت جنوبگان) به ارائه سمینار آموزشی پرداخت و همچنین مهندس دهقانی (مسئول فنی خدمات کشاورزی باغبان)، مهندس ابراهیمی و مهندس رشیدی (کارشناسان بخش ترویج شرکت جنوبگان) حضور داشتند.