خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

سمینار مدیریت تغذیه باغ

  • ۹۲۷
سمینار مدیریت تغذیه باغ

این سمینار با همکاری خدمات کشاورزی باغبان جهرم و شرکت جنوبگان کرمان، با حضور جمعی از باغداران پیشرو شهرستان جهرم، در تاریخ سه شنبه 16 دی ماه 1399 هجری خورشیدی، از ساعت 10 الی 12 صبح در یکی از باغ های مرکبات بخش سیمکان برگزار گردید. در این برنامه دکتر صابری (رئیس بخش ترویج شرکت جنوبگان) به ارائه سمینار آموزشی پرداخت و همچنین مهندس دهقانی (مسئول فنی خدمات کشاورزی باغبان)، مهندس ابراهیمی و مهندس رشیدی (کارشناسان بخش ترویج شرکت جنوبگان) حضور داشتند.

ابزار وبمستر