• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

درمان ناخوشی های الکلی با خار مریم

  • ۴۵۲
درمان ناخوشی های الکلی با خار مریم

گیاه دارویی خارمریم از خانواده گل ستاره ای (کاسنی) می باشد و در سرتاسر اقلیم مدیترانه ای، خاورمیانه، امریکا و اروپا یافت می شود. مهمترین قسمت مورد استفاده این گیاه، بذر آن می باشد. کاربردهای اصلی خار مریم برای درمان بیماری های کبدی مانند ناخوشی های الکلی و انواع هپاتیت است. برای مواد مؤثره خار مریم خاصیت بازدارندگی بر علیه چربی نامناسب خون، ویژگی آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی گزارش شده است. دانه های خشک شده خار مریم حاوی مجموعه ای از فلاونوئیدهایی است که سیلی مارین نامیده می شود. این اجزاء سیلی مارین است که دارای فواید درمانی هستند.