• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نحوه خسارت زنی سفیدک پودری به گیاهانی که ریشه مورد مصرف دارند

  • ۷۷
نحوه خسارت زنی سفیدک پودری به گیاهانی که ریشه مورد مصرف دارند

چگونه سفیدک پودری به گیاهانی که ریشه آن ها مورد استفاده است آسیب میزند❓


✅در اثر حمله عامل بیماری، سطح زیرین و فوقانی برگ از پوشش سفید گرد مانندی پوشیده می شود. این پوشش به منزله لایه ای است که بین سطح برگ و محیط خارج قرار می گیرد و مانع رسیدن نور خورشید به طور کامل به سطح برگ می گردد. در این حال برگ ها به خوبی عمل فتوسنتز را انجام نداده و از قسمت بیرونی شروع به زرد شدن کرده و بعدا خشک می شوند.  

🌿گیاه برای ادامه حیات و رشد تکمیلی و ایجاد تعادل بین دو بخش بیرونی و درونی مجبور است برگ های جدیدی را تولید کند که خود این عمل موجب کم شدن رشد و تقلیل وزن ریشه ها می شود. طبیعی است که این نوع ریشه ها دارای قند کمتری خواهند بود. 

🕸️رشته های میسیلیوم برای تغذیه و ادامه زندگی به داخل سلول های اپیدرم میزبان وارد می شوند و مواد غذایی مورد نیاز خود را بدست می آورند. همین عمل موجب تخریب و ظهور اختلالاتی در فعالیت سلول های مزبور می شود.

ابزار وبمستر