• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

کنترل شیمیایی بیماری های قارچی مانند سفیدک

  • ۲۵۳
کنترل شیمیایی بیماری های قارچی مانند سفیدک

✅بهترین زمان برای شروع سم پاشی و استفاده از قارچ کش ها، مشاهده اولین علائم آلودگی است، که در مناطق معتدل 

معمولا از اواسط تیر ماه به بعد رخ می دهد.

✅در صورت موثر نبودن سم پاشی اول و بروز علائم جدید می توان به فاصله 15 الی 20 روز بعد از سم پاشی اول مبارزه شیمیایی را تا حداکثر 2 بار تکرار نمود.

✅توصیه می گردد که جهت جلوگیری از گیاه سوزی احتمالی قارچ کش سولفور (گوکرد وتابل) سم پاشی در هوای گرم صورت نگیرد.

✅وزش باد نیز می تواند تاثیر منفی بر سرعت و کیفیت سم پاشی داشته باشد. بهترین موقع سم پاشی اوایل صبح در یک شرایط نسبتا خنک و بدون باد می باشد.