• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

پیشنهاد ویژه برای اواخر زمستان

  • ۲۳۳
پیشنهاد ویژه برای اواخر زمستان

✅فروت ست جنوبگان با دارا بودن مقادیر مناسبی از سه عنصر ازت، روی، بر و هم چنین اسید آمینه، اهمیت فوق العاده ای در جوانه زنی درختان و افزایش مقاومت گیاهان در برابر تنش های محیطی دارد. 

✅هم چنین به علت اینکه اکثر زمین های ایران، با کمبود عنصر روی درگیر هستن، ما زینکاسول را با دارا بودن 70 درصد عنصر روی توصیه میکنیم. 

✔️بازخورد های بسیار مثبتی در مورد این محصول، در مورد برطرف نمودن کمبود عنصر روی، گزارش شده است.