• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

راه های تشخیص روغن ولک با کیفیت

  • ۱۰۸
راه های تشخیص روغن ولک با کیفیت

✅قیمت روغن ولک موجود در بازار، متاثر از کیفیت پارافین و مواد امولسیفایر موجود در آن  است. این عامل می تواند در تشخیص روغن های بی کیفیت موثر باشد.

✅بوی پارافین پایه ی روغن ولک، شبیه به بوی شمع است. برخی سازندگان برای سودجویی بیشتر، به جای پارفین، از گازوئیل جوشانده با اسیدسولفوریک اشباع شده، به عنوان پارافین استفاده می کنند، که بوی گازوئیل روغن ولک های کم کیفیت ناشی از همین موضوع است.

✅روغن ولک های پایه گازوئیلی، با اینکه بر عامل هدف بی تاثیرند، در چندین سال موجب پیری سریع و خشک شدن درختان می شوند.

✅بعد از رقیق نمودن و پاشش روغن ولک به درختان، به سبب پارافین استاندارد، بایستی روی تنه درختان مثل روغن جلا، درخشنده شده و این حالت چند روزی دوام داشته باشد. اگر بعد از پاشش این تفاوت احساس نشد، روغن ولک بی کیفیت است.

✅روغن ولک های بی کیفیت در ته گالن ته نشین میشوند. روغن ولک با کیفیت ظاهری صاف و یکنواخت دارد.

ابزار وبمستر