• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

شرایط مناسب کشت اسفناج

  • ۷۹
شرایط مناسب کشت اسفناج

🌿اسفناج محصول نواحی سرد است و در آب و هوای خنک بهتر رشد می کند.

🌞به طور کلی اسفناج در مجاورت تابش زیاد آفتاب، دمای متوسط و هوای مرطوب بهترین نتیجه را می دهد. 

❄️یخبندان را بیشتر از اغلب سبزی های دیگر تحمل می کند. بعضی از ارقام آن حتی در مقابل سرمای تا 7- درجه سانتیگراد نیز مقاوم است. 

💫بادهای شدید و خشک به گیاه خسارت وارد می کند. بنابراین نقاطی که دارای آب وهوای معتدل هستند، و با توجه به این امرکه این گیاه دارای دوره رویش نسبتا کوتاهی است(40 تا 50 روز)، میتوان چندین بار در سال اقدام به کشت نمود.