• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

نکاتی در کشت و پرورش طالبی و خربزه

  • ۱۲۶
نکاتی در کشت و پرورش طالبی و خربزه

🍈طالبی و خربزه در طیف وسیعی از انواع خاک ها کشت می شود. ولی تنها در خاک های حاصلخیز که دارای مواد غذایی آلی و معدنی کافی باشند، بهترین نتیجه را دارد. 

✅مناسب ترین PH برای کاشت خربزه و طالبی، بین 6 الی 7 می باشد.

🌱انتقال دیرهنگام نشاها به مزرعه، منجر به بروز مشکلات زیادی از جمله توقف رشد و کاهش تعداد و طول ریشه ها و در نهایت کاهش عملکرد می شود.

🌿افزودن حداقل 40 تن کود دامی به مزرعه قبل از کشت، باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول می گردد.

🍈ریشه های خربزه نسبتا سطحی است و به بیماری پژمردگی فوزاریومی حساس است، پس باید به انتقال به موقع نشاها به زمین اصلی دقت شود.


پرداخت آنلاین