• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

از بین بردن سختی آب

  • ۱۱۰
از بین بردن سختی آب

سختی آب (بالا بودن میزان املاح کلسیم، منیزیوم و غیره)، بالا بودن اسیدیته آب(PH) و وجود املاح مضر در آب، همواره محدودیت های زیادی را، به خصوص هنگامی که این آب در ترکیب با سموم و کودها جهت محلول پاشی، روی برگ گیاهان استفاده می گردد، ایجاد خواهد نمود.

💥ایمپروو جهت اصلاح خواص نامطلوب آب و رفع اثرات سو آن، توصیه می گردد.

ایمپروو سختی آب را از بین برده و سبب کاهش PH آب می گردد.

در صورت استفاده به صورت محلول پاشی،سبب اسیدی شدن محلول شده و قابلیت جذب برگی را افزایش خواهد داد.