• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سم حشره کش تیامتوکسام

  • ۱۷۷
سم حشره کش تیامتوکسام

تیامتوکسام (thiamethoxam) یک حشره کش غیر اختصاصی با اثرات سیستمیک و گوارشی است که برای مقابله با آفات پنبه، برنج، جالیز، میوه ها و سبزیجات مورد استفاده قرار می گیرد. 

این سم در بسته های ۲۵۰ و ۵۰۰ گرمی موجود است و در بازار با نام تجاری مموری، آکتارا و کروزر خرید و فروش می گردد.

این حشره کش در مقابل طیف وسیعی از حشرات موثر است.

مکانیسم اثر سم حشره کش تیامتوکسام:

تیاماتوکسام یک حشره کش سیستمیک است به این معنی که به سرعت توسط گیاهان جذب شده و به تمام قسمت های آنها از جمله گرده منتقل می شود و با تغذیه حشرات وارد سیستم گوارش آنها می شود. علاوه بر این از طریق تماس مستقیم، از جمله از طریق سیستم نای نیز می تواند وارد بدن حشره شود. این ترکیب در نهایت عضلات حشره را فلج می کند.

ادعا می شود که این آفت کش با ایجاد واکنش های فیزیولوژیکی در گیاه، باعث تقویت قدرت گیاه می شود. در واقع این سم باعث بیان ژن “پروتئین های عملکردی” خاص می شود که در مکانیسم های مختلف دفاع از تنش گیاه دخیل هستند و به آن اجازه می دهد تا با شرایط سخت رشد، مانند “خشکسالی و گرما” کنار بیاید. کاهش pH ، رادیکال های آزاد ناشی از اشعه ماورا بنفش، شوری خاک، سطوح سمی آلومینیوم، زخم شدن ناشی از آفات، باد، تگرگ و غیره و حمله ویروسی از جمله استرس هایی است که باعث کاهش سنتز پروتئین در گیاه می شود.