خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

فاکتورهای استرس(تنش) برای گیاهان

  • ۴۷۹
فاکتورهای استرس(تنش) برای گیاهان

فاکتورهای اصلی استرس (تنش) برای گیاه:

✅آب و یا خاک شور (تنش شوری)

✅خاک ضعیف از نظر مواد آلی

✅درجه حرارت بسیار بالا یا بسیار پایین(تنش دمایی)

✅تراکم کشت بالا

✅آبیاری نامنظم و یا آبیاری کم (تنش خشکی)

هر یک از عوامل فوق سبب آسیب هایی به گیاه می شود که گاهی به شکل زردی برگ ها و یا پژمردگی و تغییر شکل برگ ها بروز میکند.


ابزار وبمستر