• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

فاکتورهای استرس(تنش) برای گیاهان

  • ۹۰
فاکتورهای استرس(تنش) برای گیاهان

فاکتورهای اصلی استرس (تنش) برای گیاه:

✅آب و یا خاک شور (تنش شوری)

✅خاک ضعیف از نظر مواد آلی

✅درجه حرارت بسیار بالا یا بسیار پایین(تنش دمایی)

✅تراکم کشت بالا

✅آبیاری نامنظم و یا آبیاری کم (تنش خشکی)

هر یک از عوامل فوق سبب آسیب هایی به گیاه می شود که گاهی به شکل زردی برگ ها و یا پژمردگی و تغییر شکل برگ ها بروز میکند.