• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

دلایل تولید قارچ خوراکی

  • ۸۳
دلایل تولید قارچ خوراکی

✅ناپیوستگی تولید قارچ در طبیعت 

✅وجود انواع سمی در کنار خوراکی

✅کیفیت غذایی مطلوب گیاه

✅قارچ سرشار از پروتئین، آهن و ویتامبن است و در عین حال بسیار خوش طعم است.

✅دوره کشت آن بسیار کوتاه است و در سال چندین بار میتوان به کشت آن اقدام کرد.