• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

خسارت زایی مگس میوه گیلاس

  • ۸۳
خسارت زایی مگس میوه گیلاس

حشره کامل در اواسط تا اواخر بهار، همزمان با آبدار شدن میوه گیلاس ظاهر شده و از مایعات روی برگ ها و گیاهان دیگر تغذیه می کند. 

مگس های ماده پس از جفت گیری، تخم های خود را زیر پوست میوه قرار می دهند. در داخل هر میوه یک لارو دیده میشود ولی گاهی اوقات چندین لارو هم در یک میوه دیده شده است.

خسارت عمده مربوط به دوران لاروی آفت است. لارو این آفت معمولا در میوه های با قند بالاتر و اسیدیته کمتر بهتر رشد میکند. از ای نرو در باغات گیلاس شیرین، جمعیت بالایی از آفت را می توان یافت، در حالی کهجمعیت آفت در باغات آلبالو کمتر است.

لاروها پس از تکمیل دوران تغذیه، میوه را ترک کرده و داخل خاک می شوند و بعد از مدت کوتاهی به شفیره تبدیل می شوند که این زمان در شرایط مزرعه، حدود 3 ساعت پس از ورود به خاک است. 

✅مگس گیلاس در سال فقط یک نسل دارد.