• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

سموم موثر در کنترل پسیل مرکبات

  • ۵۰۹
سموم موثر در کنترل پسیل مرکبات

✅آکتارا (300 گرم در 1000 لیتر آب)
✅استامی پراید (250 سی سی در 1000 لیتر آب)
✅کنفیدور (400 سی سی در 1000 لیتر آب). این سم علاوه بر پسیل، دیگر آفات مهم مرکبات از جمله شته ها و ویروس ها را کنترل نموده و به حشرات مفید آسیبی نمی رساند. از این رو در سیستم مدیریت تلفیفی آفت بسیار تاثیرگذار است.
✅دانیتول (200 گرم در 1000 لیتر آب). این سم باید روی مرکبات 3 ساله و بزرگتر استفاده شود و همینطور نباید در مجاورت رودخانه، برکه و منابع آبی استفاده شود.
✅دورسبان (1500 سی سی در 1000 لیتر آب). بیش از دوبار در سال بارده نباید استفاده شود. در طول گلدهی از یک ساعت بعد از غروب آفتاب تا دو ساعت قبل از طلوع آفتاب استفاده شود.
✅آبامکتین (300 سی سی در 1000 لیتر آب). این سم با توجه به ساختمان شیمیایی خود باعث شده تا تاثیر بهتری روی حشرات مقاوم به آفت کش داشته باشد.