• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

روش های برداشت زیتون

  • ۲۶۳
روش های برداشت زیتون

✅1)روش های سنتی:

✔️الف. چیدن میوه از روی زمین: این روش در درختان بلند و هرس نشده اعمال میشود که میوه ها پس از رسیدن توسط باد به روی زمین ریخته می شوند.

✔️ب. چیدن میوه: از این روش برای چیدن زیتون های سبز جهت مصارف خوراکی استفاده می شود که از درختان بالا می روند و میوه ها را می چینند

✔️ج. تکاندن شاخه: که به وسیله چوب یا هر وسیله دیگری این کار انجام میشود.

✔️د. چیدن میوه ها با شاخه: که این کار برای درخت و شاخه ها بسیار مضر است.

✅2)برداشت به روش مکانیکی:

✔️در این روش از ماشین های کوچک که به صورت شیکر عمل میکنند، استفاده می شود که این روش جهت برداشت زیتون های سیاه برای استخراج روغن می باشد. یا با ماشین هایی که روی تراکتور عمل میکنند این کار را انجام می دهند. البته استفاده این روش تنها در باغاتی میسر است که تراکتور به راحتی بتواند عبور و مرور کند.