• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

انتخاب بذر مناسب (واریته مناسب) خیارسبز

  • ۱۴۷
انتخاب بذر مناسب (واریته مناسب) خیارسبز

✅بعد از انتخاب زمان کشت، باید بذر مناسب و خوبی انتخاب کنیم که بر اساس تقسیم بندی اقلیم های مناسب صورت می گیرد.

✔️مثال: 

✔️در کشت خیارسبز، برای مناطق جنوبی، که زمان کشت از اوائل مهرماه شروع می شود و تا آخر خرداد سال بعد می توان برداشت محصول داشت، و یا مناطق شمالی و مرکزی که کار کشت از اوائل دی ماه شروع می شود، بذرهای تک گل پیشنهاد می شود که دارای برگ های کوچک و مقاوم به سرما بوده و جهت دوره های طولانی مناسب می باشد. ولی در اقلیم هایی که دو فصل کشت دارند، بهتر است از واریته های پرگل که محصول زیادی در زمان کوتاه دارند استفاده گردد.

✅شایان ذکر است که بسیاری از کشاورزان بدون توجه به نوع واریته و زمان کشت آن و تنها به علت پر گل بودن آن اقدام به کشت در فصولی می نمایند که مناسب حال آن بذر نیست در نتیجه با مشکلاتی مواجه می شوند که برای آنها اندکی ناشناخته و غریب می نماید.