• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

تعویض تابلوی داروخانه

  • ۴۳۴
تعویض تابلوی داروخانه

تابلو جدید داروخانه گیاهپزشکی باغبان امروز هفتم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد نصب شد.

این تابلو توسط استاد علی خسروانی، معروف به علی تابلوساز طراحی و نصب گردید.

خدمات کشاورزی باغبان از سال هزار و سیصد و نود و سه آغاز به کار نمود.

مهندس حجت دهقانی، مهندس مصطفی باقرنژاد و مهندس عبدالله جوان مهر از موسسان آن بودند.

خدمات کشاورزی باغبان اولین داروخانه گیاهپزشکی دانش بنیان در شهرستان جهرم است.

تمامی کارشناسان آن از فارغ التحصیلان دانشگاه دولتی جهرم هستند.

تامین و فروش کلیه نهاده های مورد نیاز کشاورزان از اهداف داروخانه گیاهپزشکی باغبان است.

کارشناسی باغات و مزارع یکی دیگر از خدمات داروخانه گیاهپزشکی باغبان می باشد.

سم، کود، بذر و ادوات باکیفیت را می توانید از داروخانه گیاهپزشکی باغبان تهیه کنید.

باغبان هرآنچه که باید داشته باشد را دارد و هرآنچه که نباید داشته باشد را ندارد.