گروه واتس آپ انجمن کشاورزی ایران

انجمن کشاورزی ایران، یک گروه در نرم افزار واتس آپ است که در تاریخ چهاردهم آذرماه 93 ایجاد شد. موسسان آن دکتر یوسفی و مهندس دهقانی از کارشناسان و مشاوران خدمات کشاورزی باغبان هستند. اعضای این گروه را اساتید دانشگاه ها، کارشناسان، دانشجویان و علاقه مندان به کشاورزی از سراسر کشور تشکیل می دهند. در صورت تمایل به عضویت در این گروه، درخواست خود را به شماره 09173833955 (آقای دهقانی) ارسال نمائید.

تعداد بازدید: ۲۴۰۵

همکاران