• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

خاک مناسب کشت خیارسبز

  • ۱۹۴
خاک مناسب کشت خیارسبز

خاک مورد استفاده در گلخانه های کشت خیار بایستی دارای بافت سبک بوده و از نفوذپذیری خوبی برخوردار باشد. این نوع خاک هر چه از نظر داشتن هوموس تقویت گردد کاشت خیار در آن دارای عملکرد بهتری خواهد بود.
✔️تقویت خاک های سبک را می توان با کودهای حیوانی تامین نمود. اگر خاک قابل استفاده کمی سنگین باشد، می توان با اضافه کردن مقداری شن شسته عاری از آهک و گچ به همراه کمپوست، به طوریکه از نظر مصرف میزان مورد نیاز جنبه اقتصادی جنبه اقتصادی داشته باشد، آن را اصلاح نمود. همچنین در صورت نفوذپذیری کم آب یا زه دار بودن خاک می توان از لوله های مشبک پلی اتیلن و نصب در زیر پشته های خاک نیز استفاده نمود.
✔️این روش میتواند زهکشی لازم را برای خاک تامین نماید. خاک های نسبتاً سنگین و یا خاک هایی که دارای نمک زیاد باشند، اصلا مناسب نمی باشند. زیرا تهویه، آبشویی و ضدعفونی اینگونه خاک ها بسیار مشکل می باشد و مطمئناً به رشد ریشه نیز صدمه می زند.
🥒تجربه خیارکاری در خاک های سبک بیابانی (سرخه) که املاح آهکی و گچی در حداقل باشد و درصد شن آن بیش از 50 درصدباشد، نشان داده است که اینگونه خاک ها بهترین بسترها بوده و در آن محصول خوبی تولید شده است.