خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

نیتروژن و کمبود آن

  • ۵۲۰
نیتروژن و کمبود آن

نیتروژن یکی از اجزای موجود در پروتئین است که به صورت غذا در گیاه ذخیره می شود. نیتروژن معمولا در بخش های دیگری از سلول مثل کلروفیل و همچنین در ساختار آمینو اسیدها وجود دارد.

❌علائم کمبود:

روشن تر شدن قسمت های سبز گیاه، تغییر رنگ برگ های پیر به رنگ سبز روشن و علائم شدیدتر رنگ برگ به زردی می گراید و سرانجام موجب مرگ برگ می شود.

به دلیل متحرک بودن این عنصر، کمبود ابتدا در برگ های پیرتر مشاهده می شود.


ابزار وبمستر