خدمات کشاورزی باغبان

خدمات کشاورزی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی مهندس حجت دهقانی

نکات مهم در کاشت نهال مرکبات

  • ۵۱۵
نکات مهم در کاشت نهال مرکبات

درکاشت نهال مرکبات، رعایت چند نکته ضروری است:

 

1 -عمق کاشت

 

2 – در نقاطی که باد منظم می وزد، استفاده از قیم 


3 -فشردن پای نهال


4 -آبیاری بی درنگ


5 -هرس و شکل دهی


ابزار وبمستر