• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

مس و کمبود آن در گیاهان

  • ۴۱
مس و کمبود آن در گیاهان

✔مس در فتوسنتز و همچنین در ترکیب پروتئینکلروپلاست نقش دارد. 

✔️به عنوان یک فعال کننده آنزیم شناخته می شود.

❌علائم کمبود:

✔️توقف رشد گیاهان و کلروز برگ های پیرگیاه، میوه های بد شکل و کوچک تولید می کند

✔️غلات خصوصا گندم و جو به کمبود مس بسیار حساس هستند.


ابزار وبمستر