• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • ایران، استان فارس، جهرم، بلوارسپاه، نبش کوچه یازده
  • 09010826695
  • 09024060666
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

خواص گیاه دارویی بادرنجبویه

  • ۷۲
خواص گیاه دارویی بادرنجبویه

✔️طبیعت: گرم

✔️قسمت مورد استفاده: برگ و گل 

✔️خواص دارویی: درمان ناراحتی های عصبی 

✔️ضد گرفتگی عضلات

✔️تقویت معده و کمک به هضم غذا

✔️از معدود گیاهان ضد باکتری و ویروس

✔️درمان دل پیچه و کم خونی