• 07154440981
  • Baghbanco@yahoo.com
  • www.Agriculture-Store.ir
  • 09010826695
داروخانه گیاهپزشکی باغبان

داروخانه گیاهپزشکی باغبان

کشاورزی پایدار با بهره گیری از دانش روز

عنصر گوگرد

  • ۴۱
عنصر گوگرد

علائم کمبود گوگرد شبیه نیتروژن است به صورتی که تمام گیاه به رنگ سبز روشن تغییر می کند. 

✔️تفاوت علائم کمبود گوگرد در مراحل اولیه با ازت در این است که این علائم در برگ های بالایی در ابتدا ظاهر میشود و در نیتروژن در برگ های پایینی.

✔️نمک های سولفات پتاسیم، منیزیم و آمونیوم از مهمترین منابع تهیه گوگرد است.


ابزار وبمستر